Wie zijn wij

Even voorstellen

 • ed
 • Ed Balkenende 

  Secretaris

  Prestatieveld: Ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers
  Voormalig senior inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat.

  Door mijn ervaringen als mantelzorger voor mijn inmiddels overleden vrouw voel ik mij nauw betrokken bij een goede uitvoering van de transitie en dan speciaal op het terrein van ouderen. Daarbij niet u het oog verliezend dat de transitie alle inwoners aangaat. Ik woon inmiddels ruim 14 jaar in Rijen en voel mij daar inmiddels als voormalig Haagenaar helemaal thuis.

 • Yvonne
 • Yvonne Somers 

  Lid Adviesraad / dagelijks bestuur

  Prestatieveld: Jeugd en gezin
  Voormalig directeur (speciaal) basisonderwijs.

  In mijn werk heb ik ervaren dat ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen van de verschillende hulpverlenende instanties men vaak onvoldoende in staat is de zorg en ondersteuning adequaat in te richten t.b.v. de cliënt (kind/ gezin). Ik zou willen bijdragen aan beleid dat leidt tot multidisciplinaire afstemming waardoor ondersteuning tijdig, gericht, betaalbaar én effectief kan leiden tot één aanpak die er toe doet.

 

 • Anthony Bisschops
 • Anthony Bisschops

  Interim-Voorzitter Adviesraad / Web - Socialmedia ondersteuner

  Prestatieveld: Jeugd en WMO

  Ik ben Anthony Bisschops geboren in 1991 te ’s-Gravenhage maar al sinds 2000 woonachtig in deze prachtige gemeente. Naast mijn persoonlijke interesse op sociale vraagstukken met betrekking tot het sociale domein heb ik ook zakelijk ervaring met WMO en Jeugdhulpverlening. Het gehele jaar door is er tevens altijd wel een project waarbij ik vrijwillige aangesloten ben. Hierdoor sta ik dichtbij de doelgroep en hoop ik signalen op te halen die ik kan bundelen en deze wanneer nodig kan voorleggen aan de Adviesraad. Zodat we samen zorg kunnen dragen voor evenwichtig en geoptimaliseerde beleidsuitvoering binnen onze gemeente. Mijn affiniteit met socialmedia en websitebeheer komt daarnaast goed van pas om deze adviesraad nog beter naar buiten te laten treden, naar u.

 • Ben Seijn
 • Ben Steijn

  Lid Adviesraad

  Prestatieveld: Ouderen
  Voormalig ondernemer

  Sinds 2015 ben ik als vrijwillige buurtvertegenwoordiger een aanspreekpunt voor de 75 plussers in het mooie kerkdorp Molenschot, waar ik sinds 1995 woon. Mijn ervaring is dat mensen die bijna dagelijks voor hun naasten zorgdragen, grote inspanningen verrichten en dat heel gewoon vinden.
  Ik wil ertoe bijdragen dat deze mensen op tijd en eenvoudig de weg kunnen vinden naar steun en hulp, vóórdat het hen teveel wordt.

 

 • Annet Nieuwland
 • Annet Nieuwland 

  Lid Adviesraad

  Prestatieveld: Ouderen, WMO
  Werkzaam in de thuiszorg

  Als moeder van 4 inmiddels volwassen kinderen en oma van 6 kleinkinderen ben ik de laatste 10 jaar actief in de thuiszorg.
  Daarvoor heb ik kantoorwerkzaamheden gedaan binnen een vakcentrum voor de detailhandel. Ben analytisch ingesteld, eerlijk en accuraat en ga uitdagingen niet uit de weg. Door mijn kennis en vaardigheden te bundelen, ben ik er zeker van dat ik een goede aanvulling kan zijn binnen de Adviesraad van het Sociaal Domein.

 • Carla Aarts
 • Carla Aarts 

  Lid Adviesraad

  Prestatieveld: Jeugd, WMO
  Werkzaam in het sociaal domein gemeente Breda

  Ruim 25 jaar werkzaam binnen het Sociaal Domein in een andere gemeente in diverse functies zowel uitvoerend als leidinggevend en momenteel als coach en trainer, heb ik als uitvoerder te maken met gemeentelijk beleid.
  Maar hoe werkt dit in mijn eigen gemeente? Hulp vragend in mijn eigen gemeente, waar loop ik tegen aan? Hoe kun je alle partijen die zich aandienen binnen het Sociaal Domein optimaal samen laten werken voor de burger?
  Met mijn kennis, maatschappelijke betrokkenheid, inzet van mijn netwerk en een verbindende factor tussen mens en sociaal beleid, draag ik graag een steentje bij aan deze Adviesraad.

 

Wij zijn geen klachtencommissie

De leden specialiseren zich met z’n tweeën of drieën in een Wmo-onderwerp. Denk dan aan het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, dagbesteding en geestelijke gezondheidszorg.