De Molenwiek 8 mei. Een kopje koffie staat klaar.

 Ontmoetingsruimte 01 3400d1a6ba e97de83943 1

Foto MFA De Molenwiek.

De Adviesraad Sociaal Domein komt naar de Molenwiek in Molenschot.

Wij zijn daar 8 mei om u te informeren over de Adviesraad.
De Adviesraad wil waar mogelijke nog betere afstemming van de zorg. Daarom wil de Adviesraad ook uit Molenschot horen wat wel en niet goed werkt.

Wij hebben direct contact met de gemeente. Hoe dat loopt, van signalen van inwoners naar mogelijk aanpassing van de zorg, vertellen wij u graag.

Woensdag 8 mei zijn wij in de Molenwiek. Om 19.30 uur bent u daar van harte welkom en willen wij u graag in een half uurtje vertellen over de functie en taak van de Adviesraad Sociaal Domein.
Wilt u daarna ook de vergadering als toehoorder bijwonen, meldt u dan vooraf aan middels een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Helpt u mee de Jeugdzorg te verbeteren?

Als u, uw zoon of dochter in 2017 ondersteuning of begeleiding heeft gehad van Jeugdzorg dan ontvangt u van de gemeente een vragenlijst over uw ervaringen. 
Twijfel niet, maar doe mee!

Zoals ook vorig jaar wordt er in Gilze en Rijen door de gemeente weer een cliëntervaringsonderzoek uitgezet. Dit jaar is de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd mee te denken over de (mogelijk extra) vragen.
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot aanpassing en verbetering van de Jeugdzorg binnen Gilze Rijen of de toegankelijkheid daarvan. Vorig jaar heeft slechts 28% van de benaderde jeugd, hun ouders of vertegenwoordigers gereageerd. Dit jaar hoopt de gemeente en de Adviesraad op een hoger responspercentage. Dat moet toch kunnen!
Onder de respondenten wordt door de gemeente 10 winkeliersbonnen van € 15,- per stuk verloot. Is één daarvan voor jou/u?

Hebt u opmerkingen of suggesties met betrekking tot de (Jeugd)zorg binnen de gemeente en weet u niet waar u er mee terecht kunt, neem dan contact op met de Adviesraad Sociaal Domein. Indien er over een onderwerp meerdere meldingen zijn kan er sprake zijn van een signaal. Indien dit aan de orde is neemt de Adviesraad het signaal mee in zijn adviezen aan het college.

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden.

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden.

Hebt u inhoudelijke kennis over de beleidsterreinen Wmo en Jeugdwet en/of hebt u direct ervaring met de doelgroep die extra ondersteuning behoeven? Bent u analytisch, hebt u een helicopterview?
Bent u bekend met de verschillende netwerken betreffende Wmo/ Jeugdwet en/of bent u geïnteresseerd om zo’n adviesraad mee vorm te geven en te leiden?

Dan kunt u binnen de Adviesraad uw steentje bijdragen en de “brug”-functie tussen inwoners en gemeente mee realiseren.

Lees meer

Uw kennis is onze input

Ook maken wij graag kennis met bewoners van Gilze Rijen die vanuit eigen betrokkenheid en ervaring input kunnen geven.
Betrokkenheid en ervaring als cliënt of diens verzorger/ mantelzorger met de zorg die in de gemeente Gilze en Rijen geboden wordt (Wmo/ Jeugdwet).

Wij nodigen nadrukkelijk ook jongeren uit om hun bijdrage te leveren.