Volgende vergadering adviesraad sociaaldomein 2019

Woensdag 6 Maart a.s. om 19.30 uur in de publiekshal van het Gemeentehuis te Rijen heeft de adviesraad haar volgende overleg.

Graag even aanmelden als u het overleg als toehoorder wilt bijwonen.